This site uses cookies... Read more

Herb Legnicy

Zbiory legnickie Wuppertal

Założonie i Zadania

Siedziba Zbiorów Legnickich Wuppertal od 20.09.1980 do 22.04.2009
Siedziba Zbiorów Legnickich Wuppertal od 20.09.1980 do 22.04.2009

Już wkrótce po nawiązaniu stosunków partnerskich pomiędzy miastem Wuppertal i wypędzonymi ze swej małej ojczyzny Legniczanami w roku 1952 zaczęli oni gromadzić w Wuppertal przedmioty mające znaczenie dla ich miasta rodzinnego Legnicy. Były one przechowywane w jednym z pomieszczeń ratusza. Nie było jednak możliwości aby je wystawiać lub udostępnić do opracowań naukowych.  Po intensywnych staraniach Zarządu Grupy Federalnej Legnica i Komitetu do Spraw Partnerstwa, przy wsparciu ówczesnego nadburmistrza Gottfrieda Gurlanda, Rada miasta Wuppertal zaaprobowała w dniu 5 marca 1979 roku bezczynszowe umieszczenie Zbiorów Legnickich na jednej kondygnacji jednego z obu odtworzonych klasycystycznych "Domów Haspela" w Wuppertal-Unterbarmen. Zbiory Legnickie Wuppertal mogły zostać uroczyście udostępnione w dniu 20 września 1980 roku.  One są wkładem do zachowania kulturalnego dziedzictwa rodzinnego miasta Legnica i jej otoczenia i spełniają w ten sposób zawarte statucie zlecenie Federalnej Grupy Legnica.

„Kolekcja Liegnitzer Wuppertal” została włączona w latach 2017 i 2020 jako integralna część „Fundacji Śląskie Heimatstuben” do „Fundacji Pamięć, Spotkanie, Integracja - Fundacja Wypędzonych w Wolnym Państwie Saksonii”.

Podgląd wydruku