Wielce szanowni odwiedzający,

stronę internetową www.liegnitz.de. Cieszymy się, że możemy przedstawić Państwu miasto Legnicę do roku 1945, a w szczególności takie tematy jak: historia, gospodarka, miasto szkół i miasto ogrodów oraz cztery legnickie stowarzyszenia, które powstały po roku 1945.
Legnica była do roku 1945 stolicą okręgu administracyjnego i powiatu ziemskiego Legnica w prowincji Śląsk.

Dajemy Państwu przegląd takich tematów jak historia, gospodarka, miasto szkół i miasto ogrodów.

Legniczanie żyjący dziś w głównej mierze na  na terenie Republiki Fefederalnej Niemiec połączyli się w roku 1954 w celu zachowania kultury życia swych  dawnych stron rodzinnych w federalną grupę Legnicamiasto i ziemia legnicka stowarzysznie zarejestrowane  (Liegnitz - Stadt und Land - e.V.).  Ma ona swą siedzibę w mieście partnerskim niemieckich Legniczan w Wuppertal.

W nawiązaniu do tradycji założonego w Legnicy w roku 1904 Stowarzyszenia Historyczngo i Starożytności, w Wuppertalu w roku 1970 ukonstytuowało się Legnickie Stowarzyszenie Historyczne – stowarzyszenie zarejestrowane (die Historische Gesellschaft Liegnitz e.V.) Satysfakcjonującym wynikiem współpracy pomiędzy miastem partnerskim Wuppertal i niemieckimi Legniczanami są Zbiory Legnickie Wuppertal (Liegnitzer Sammlung Wuppertal), które założone zostały w roku 1979 w celu gromadzenia i prezentacji legnickich dóbr kultury. Podmiotami odpowiedzialnymi za Zbiory Legnickie Wuppertal są miasto Wuppertal, Grupa Federalna Legnica i Legnickie Stowarzyszenie Historyczne.
Pierwsze ponadregionalne połączenie  żyjących w rozproszeniu Legniczan przyniósł ze sobą rozesłany po raz pierwszy w roku 1949 Liegnitzer Heimatbrief („Legnicki list ojczyźniany”), późniejszy Liegnitzer Heimatblatt („Legnickie Pismo Ojczyźniane”).

Za pośrednictwem czterech tematów i czterech organizacji chcemy przedstawić Państwu najpierw Legnicę.

W przypadku dalszych potrzeb lub sugestii w zakresie informacji prosimy o kontakt z Zarządem Bundesgruppe Liegnitz e.V.

Informacje o mieście Legnicy od roku 1945 uzyskają Państwo poprzez www.liegnitz.pl.

Schließen