This site uses cookies... Read more

Herb Legnicy

Grupa Federalna Legnica – miasto i kraj – stowarzyszenie zarejestrowane

Zadania i założenie stowarzyszenia

Stary ratusz
Stary ratusz

Stary ratusz w Legnicy wybudowany został około roku 1320, ponowna odbudowa, w ostatecznej formie wybudowany przez mistrza budowlanego Franza w latach 1737-1741
Grupa Federalna Legnica – miasto i kraj – stowarzyszenie zarejestrowane jest reprezentacją interesów ludzi i ich potomków, którzy w roku 1945 przy końcu Drugiej Wojny Światowej z naruszeniem prawa międzynarodowego usunięci zostali przemocą z miasta i powiatu ziemskiego Legnica.
Jesteśmy dumni z przeszłości i historii miasta i powiatu ziemskiego Legnica!

Wypędzeni Legniczanie połączyli się w swych nowych miejscach pobytu w „grupy ojczyźniane Legnica“. W marcu roku 1949 ukazał się po raz pierwszy "Liegnitzer Heimatbrief" („Legnicki List Ojczyźniany”), który rozesłany został przez G. Webera. W dniu 27. sierpnia 1949 roku doszło do ponadregionalnego spotkania Legniczan w Koloni. Po ogłoszeniu Ustawy Zasadniczej przedstawicielstwo miasta Wuppertal postanowiło 28.10.1952 objąć patronat nad miastem i powiatem ziemskim Legnica. Na zaproszenie miasta partnerskiego Wuppertal w dniach 23. i 24.10.1954 w Wuppertal odbyły się obrady robocze wszystkich przewodniczących Legnickich Grup Ojczyźnianych. Oni to postanowili założyć Wspólnotę Roboczą Miejscowych Grup Legniczan (ALO). Jako pierwszy przewodniczący wybrany został Fritz Demuth. Z okazji spotkania Legniczan w roku  1956 postanowiono nadać organizacji nazwę "Bundesgruppe Liegnitz- Stadt und Land-" (Grupa Federalna Legnica- miasto i kraj- stowarzyszenie zarejestrowane) i dokonać w sądzie rejonowym Wuppertal wpisu do rejestru stowarzyszeń.

Statut

Cmentarz miejski: Miejsce pamięci urządzone przez miasto Legnica.
Cmentarz miejski: Miejsce pamięci urządzone przez miasto Legnica.

Zgodnym ze statutem celem Stowarzyszenia jest wypełnianie w. w. zadań, „pielęgnowanie współpracy wszystkich Legnickich Grup Ojczyźnianych i zakładanie nowych grup ojczyźnianych, opieka nad wypędzonymi Legniczanami, pielęgnowanie kultury stron rodzinnych i gromadzenie materiałów historycznych dotyczących miasta i powiatu ziemskiego Legnica. Spośród dalszych inicjatyw należy wymienić dwie: wsparcie założenia Niemieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Legnicy, które powstało i zostało urzędowo zarejestrowane w roku 1991 a także założenie grup ojczyźnianych na obszarze środkowo niemieckim.

 

Organizacja

Zgodnie z § 6 statutu organami Grupy Federalnej Legnica są

a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Łączny  i
c) Zarząd Roboczy.


Na zebraniu członkowskim w dniu 18./19.03.2016 w Wuppertal został wybrany na nowo bądź ponownie Zarząd Roboczy w następującym składzie:

1. VorsitzenderKlaus Rudolphdl5dp[at]k-r-t[dot]de
2. VorsitzenderPeter Winklerpeterkwinkler[at]web[dot]de
1. SchatzmeisterHeinrich (Heinz) Kudoweh
2. SchratzmeisterHenry Näpeltnaepelt_h[at]web[dot]de
1. SchriftführerPeter Winkler
2. SchriftführerKlaus Rudolph
1. BeisitzerDr. Ernst-Günther Lattkaeglattka[at]gmail[dot]com
2. BeisitzerHans-Dieter Eckertdg_ecki[at]web[dot]de


Zarząd Łączny składa się z członków Zarządu Roboczego, przewodniczących grup ojczyźnianych Legnica i wydawcy „Legnickiego Pisma Ojczyźnianego” (Liegnitzer Heimatblatt).

Przewodniczącymi Legnickich Grup Ojczyźnianych są:

BerlinBrigitte Kurtz
BielefeldBrigitte Sommer
DresdenHelmut Liebschner
HannoverPeter Winkler
LeipzigPeter R. Völcker
MeschedeKlaus Rudolph
MügelnGünter Hamann
MühlhausenWolfgang Schätzel
MünchenPeter Ludwig

Wydawcą pisma
Liegnitzer Heimatblatt jest

Bundesgruppe Liegnitz e.V.
Podgląd wydruku